Tietosuoja


Tietosuojaseloste 

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § Laatimispäivä 20.1.2021 

Tämän tietosuojakäytännön mukaisesti keräämme, tallennamme ja käytämme asiakastietoja. 

Jos olet alle 16-vuotias, pyydämme ilmoittamaan vanhemmalle tai huoltajalle tietosuojakäytännöistämme ja käyttöehdoista sekä vaatimasta heidän suostumuksensa tietosuojakäytännöstä ja käyttöehtojen asettamisesta ja tilaamisesta kanssamme, sillä La Brisa Home Oy myy verkkokaupassaan tuotteita vain täysi-ikäisille.

Vierailemalla labrisa.fi -sivustolla hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ja käyttöehtojen mukaiset käytännöt.

 

1. Rekisterin pitäjä 

La Brisa Home Oy (y-tunnus: 3156128-1)
Meritullinkatu 24, 00170 Helsinki (ei käynti- tai palautusosoite)

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Janette Merisaari, hallituksen puheenjohtaja
office(at)labrisa.fi

 

3. Rekisterin nimi 

La Brisa Home Oy asiakasrekisteri 

 

4. Henkilötietojen kerääminen

Tallennamme henkilötietoja sivuston kävijöiltä, kun hän tekee tilauksen tai kun hän rekisteröityy uutiskirjeemme tilaajaksi. Henkilötietoja käsitellään erityistä huolellisuutta käyttäen salasanoin suojatussa sähköisessä verkkokaupan ylläpitämiseen tarkoitetussa järjestelmässä. Henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen ja maksuihin liittyviin seikkoihin sekä mahdolliseen asiakasviestintään/-markkinointiin, mitä voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. 

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot 

Kun asiakas tekee verkkokaupassamme tilauksen seuraavat tiedot kerätään tilauksen toimittamiseksi: nimi, osoite-/toimitusosoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tiedot tilatuista tuotteista. Maksuihin liittyvät tiedot syötetään suoraan maksukumppaneillemme, joista he vastaavat osaltaan.

Kun asiakas rekisteröityy uutiskirjeen tilaajaksi hänen osaltaan tallennetaan: nimi, sähköpostiosoite ja postinumero.

 

6. Tietolähteet 

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään sivustolla tehdyn tilauksen, yhteydenoton tai uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Sivustollamme henkilötietoja keräävä lomake sisältää kohdan, jonka käyttäjä aktivoi ymmärtäessään että hänen henkilötietonsa lisätään asiakasrekisteriin. 

 

7. Tietojen luovuttaminen 

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja luovutetaan mahdollisiin muihin La Brisa Home Oy:n rekistereihin ja toimittajille, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta palveluun. 

 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka aikana on kulunut 6 kuukautta säilytystarpeen päättymisestä. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta. 

 

10. Rekisterin suojaus 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. 

 

11. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. 

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. 

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. 

 

14. Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä parantaaksemme sivustollamme käymistä, asiakaskokemusta ja tuottaaksemme parempaa palvelua asiakkaillemme. Lain mukaan sivuston kävijöille ilmoitetaan evästeiden käytöstä ja he voivat hyväksyä evästeiden keräämisen. Evästeiden kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja eikä evästeet kerää mitään henkilökohtaisia tietoja, vaan tietoja verkkosivustolla toimimisesta.